facebook tracking

Projectleider Bouwfysica

Waar wij worden ingeschakeld zijn: schimmelklachten, vochtdoorslag, optrekkend vocht, inwendige condensatie, maar ook bij vocht gerelateerde gezondheidsklachten

Voor onze klant, een leider in het verduurzamen van woningen, gebouwen en gebieden, zijn wij op zoek naar een Projectleider Bouwfysica. Krijg jij energie van projecten waarbij je verantwoordelijk bent voor het vinden van creatieve oplossingen voor bouwfysische problemen? Dan is deze functie iets voor jou!

Werkzaamheden

Als startend projectleider Bouwfysica mag je invulling geven binnen de werkgebieden brandpreventie, warmte, vocht en energiebesparing. In een later stadium zien we graag dat je je ontwikkelt tot een volledig inzetbare bouwfysicus.

Met betrekking tot het toetsen van gebouwen aan de huidige wet- en regelgeving zal je als projectleider Bouwfysica veel kennis op moeten doen van het Bouwbesluit. Daarnaast zien we graag dat je wegwijs wordt uit de vele normen die nodig zijn om adequate onderzoeken af te leveren. Hierbij is structureel en nauwkeurig werken van groot belang.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je als projectleider Bouwfysica creatief bent in het vinden van oplossingen voor diverse bouwfysische problemen. Het bijhouden van kennis op het gebied van materialen en het lezen van (wetenschappelijke) artikelen is hierbij van groot belang.

Op den duur zal je als bouwkundige/bouwfysische vraagbaak functioneren ten behoeve van de ondersteuning van de hoofdvakgroepen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. Het is dus van belang dat je goed kan samenwerken en openstaat voor de overige disciplines.

De werkzaamheden binnen de vakgroep bouwfysica en Akoestiek zijn globaal onder te verdelen in warmte, vocht, ventilatie en daglichttoetreding, energiebesparing, geluidbeheersing, verkeerslawaai en brandpreventie.

Warmte

 • vergelijken van de uitkomsten van de berekeningen met de normen die door de ARBO of door de Rijksgebouwendienst worden gesteld.
 • vaststellen, middels berekening, wat de binnentemperatuur zal worden in gebouwen onder zomerse omstandigheden zonder dat koeling wordt verondersteld dan wel met een geringe mate van koeling;

Vocht

Het uitvoeren van vochtonderzoeken en het aandragen van oplossingen bij vochtproblemen in woningen en gebouwen. Voorbeelden van situaties waarbij wij worden ingeschakeld zijn: schimmelklachten, vochtdoorslag, optrekkend vocht, inwendige condensatie, maar ook bij vocht gerelateerde gezondheidsklachten.

Ventilatie en daglichttoetreding

 • er kan een berekening gemaakt worden van het equivalent daglichtoppervlak. Aangegeven wordt in hoeverre de gekozen daglichtopeningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit;
 • vanuit het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit kunnen alternatieve oplossingen voor daglichttoetreding worden geadviseerd.
 • voor nieuwbouw kan worden vastgesteld wat de ventilatiebehoefte is, afhankelijk van de gebouwfunctie en de bezettingsgraad;
 • de ventilatiebalans kan worden opgesteld;

Energiebesparing

 • bij nieuwbouw kan een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de kosten en baten van energiebesparende mogelijkheden;
 • middels de EPC-berekening wordt aangegeven of aan de energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan;
 • EPA advisering;
 • medewerking kan worden verleend bij het aanvragen van subsidie op energiebesparende maatregelen.
 • bij bestaande gebouwen kan onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen;

Geluidbeheersing

 • onderzoeken voor het verkrijgen van een milieuvergunning kunnen worden uitgevoerd. Deze onderzoeken worden bij industrieën maar ook bij horeca-voorzieningen en buurthuizen gedaan;
 • berekeningen van de geluiduitstraling van gebouwen en installaties en berekening van de geluidemissie op gevels van nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen;
 • onderzoeken naar aanleiding van klachten door geluidhinder;
 • metingen van industrielawaai, laagfrequent geluid, trillingen en lawaai op de arbeidsplaats kunnen worden uitgevoerd.

Verkeerslawaai

 • het berekenen van de geluidwering van de gevel. De berekening wordt gemaakt om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
 • het berekenen van de geluidbelasting op de gevels van woningen of gebouwen ten gevolge van geluid door wegverkeer, railverkeer of industrielawaai;

Brandpreventie

 • aangeven en toetsen van de vluchtwegen;
 • opstellen van gelijkwaardigheidsonderzoek ten behoeve van de brandcompartimentering.
 • maken van rook- en warmte-afvoerberekeningen ten behoeve van atria;
 • bepalen van de rook- en brandcompartimentering binnen een gebouw;

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO opleiding richting Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of Civiele Techniek
 • Affiniteit en aantoonbare interesse in bouwfysica
 • Je bent analytisch en nauwkeurig
 • Je kunt conceptueel denken en vindt oplossingen voor diverse bouwfysische problemen
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wij bieden

 • Marktconform salaris en uitstekende primaire en secundaire voorwaarden
 • Interne ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen
 • Een collegiaal en dynamisch werkklimaat

Locatie

Veenendaal, Nederland

We usually respond within 2 hours

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Job categories

Veenendaal, Netherlands

3901 DM Veenendaal Directions

Why work with us?

Recruit4.Work was built on four core values, and they are as relevant today as the day we began: honesty and clarity, proactivity, long-term relationships, and knowledge.

 • Honesty and clarity

  We ensure these values are the basis of our interaction with everyone; clients, candidates, suppliers and each other.

 • Proactivity

  We are creative and solutions driven and don’t rely on existing methods. We are flexible, open to change and constantly question the status quo

 • Long-term relationships

  We develop relationships with a view to forming successful and sustainable long term partnerships of mutual benefit.

 • Knowledge

  We continually build upon our in-depth understanding of the disciplines and sectors in which we operate.

Recruit4.work

Recruit4.work will do more than just finding that absolute professional for you. We judge the person also at their personal and contactual abilities.

Will he/she fit within your organisation structure? Is he/she a real team player, will he/she show enough leadership to lead a larger unit, is it a real personality, and will he/she estimate that very special procedures characterizing your organisation?

A company specialized in recruitment and selection will take those aspects seriously in the profile. 

Recruit4.work is such a company.


Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor